Sveriges äldsta jämställdhetsförbund satsar på att nå ut bredare – och skarpare. Det första steget är en ny grafisk profil signerad Nyla Design.

Sedan 1884 har Fredrika Bremer-förbundet jobbat för ökad jämställdhet i hem, yrkesliv och samhälle. Bland aktiviteterna ingår bland annat föreläsningar, förvaltning av stipendiefonder och utgivning av världens äldsta feministiska tidskrift, Hertha.

Nu gör förbundet en strategisk satsning för att nå nya medlemmar och kommunicera tydligare gentemot befintliga. Steg ett är en ny grafisk profil som tar Sveriges äldsta jämställdhetsförbund in i samtiden.

– Vi behövde ta ett nytt grepp för att tydligare förmedla hur vår unika historia hänger ihop med samtiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vi har varit en viktig röst i debatten sedan 1884 och är det fortfarande, säger Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet.

Den nya profilen är framtagen av Nyla Design, en kommunikationsbyrå med sitt säte i Göteborg och många uppdrag inom samhällssektorn.

– För oss som byrå var detta uppdrag en perfekt matchning. Vi brinner för att skapa kommunikation och design som utvecklar och driver samhällsfrågor och i detta är jämställdhet en oerhört viktig del, säger Caroline Eriksson, VD och kundansvarig på Nyla Design.

– Våra möten med Nyla Design har varit roliga och energiska eftersom vi delar värdegrund. Utöver det har de visat en stor lyhördhet och förståelse för den speciella arbetsprocess som krävs av oss som demokratisk organisation, säger Camilla Wagner.

Det första som togs fram var en helt ny logotyp där förbundets namn skrivs ut ovanpå ett brett likamedtecken.

– Ledorden i arbetet med profilen har varit handlingskraft och inkludering. Likamedtecknet förmedlar båda dessa värden. Både logotypen och färgerna har ett uttryck som tar för sig, vilket var viktigt för både förbundet och oss, säger Kristin Thunberg, grafisk formgivare på Nyla Design.

Utöver logotyp och färgskala innefattar profilen också en uppsättning typsnitt som valts ut för att de är tydliga, tillgängliga och användbara. Camilla Wagner ser fram emot den nystart som profilen innebär:

– Den nya profilen visar att Fredrika Bremer-förbundet har en tydlig förankring i sin historia och att vi är i samklang med nutiden och dagens stora jämställdhetsutmaningar. Vår äldsta medlem är född 1919 och våra yngsta medlemmar är födda på 2000-talet. Den kraften speglas i vår nya identitet. Den ger oss energi och stolthet att fortsätta driva viktiga jämställdhetsfrågor, säger hon.

Fredrika Bremer-förbundets nya grafiska profil kommer att implementeras stegvis under 2021.

Arbetsgrupp Nyla design:
Kristin Thunberg, grafisk formgivare
Kristina Modigh, strateg
Caroline Eriksson, kundansvarig

Pressbilder
Pressbilder fria för publicering kan laddas ner här

Kontaktuppgifter
Camilla Wagner, ordförande Fredrika Bremer-förbundet
Telefon: 0700-901157
E-post: camilla.wagner@fredrikabremer.se
Webbplats:fredrikabremer.se

Caroline Eriksson, kundansvarig Nyla Design
Telefon: 0708-779909
E-post: caroline@nyladesign.se
Webbplats: nyladesign.se 


11 maj 2021