Stipendium för kvinnliga medicine studerande från Värmland

Fredrika Bremer-förbundets Karlstadskrets delar varje år ut stipendier till kvinnliga medicine studerande med anknytning till Värmland.

Karlstadskretsen av Fredrika Bremer-förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland. 2024 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på minst 10 000 kronor.

Ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 29 april 2024 under adress: Brita Wiklund, Lidsängarna 10, 683 95 Sunnemo. E-post: brita.wiklund@gmail.com, telefonnummer: 070 563 59 52 (speciell ansökningsblankett finns ej)

Ansökan ska innehålla:

· Personbevis, ålder, civilstånd

· Värmlandsanknytning

· Adress, telefon och E-postadress

· Uppgifter om ekonomi, skulder, tillgångar

· Närvarointyg, minst 5 terminer ska vara avklarade

· Uppgifter om studieresultat

· Meriter, ev. praktikintyg, tidigare studier och arbetsuppgifter

· Framtidsplaner, inriktning, specialisering

· Uppgifter om bankkontonummer (dit inbetalning kan ske)

· Referenser: Uppgifterna ska styrkas av två personer som väl känner den sökande

OBS! Skicka inga originalhandlingar beträffande studieresultat och meriter, endast bestyrkta kopior – per post. Är du sent ute – mejla in din ansökan och komplettera snarast per post med övriga handlingar.


12 mars 2024