Vi välkomnar en ny styrelse

Söndagen den 2 april arrangerades Fredrika Bremer-förbundets årsmötet, under vilket förbundets nya styrelse valdes. Vi välkomnar varmt Agnes Björn och Anna-Karin Byström som nya röster i styrelsen! Därtill fortsätter vi utveckla förbundet tillsammans med många av namnen från tidigares styrelse.

Camilla Wagner, omvaldes som styrelsens ordförande.

“Jag är oerhört taggad på att få jobba med den nya styrelsen. Det är en stor styrelse, men vi har också många arbetsgrupper och viktiga frågor att ta oss an!” säger Camilla Wagner.

Camilla Wagner, styrelseordförande (omval)

Camilla Wagner har arbetat med jämställdhet i mer än 20 år. På Veckans Affärer ansvarade hon i 12 år för listan över Näringslivets 125 Mäktigaste kvinnor och grundade affärsområdet VA Kvinna, vilket fick till följd att jämställdhet blev en integrerad del i ekonomijournalistiken. Idag driver hon ledarskapsbyrån Klara K som verkar för ett hållbart arbetsliv på lika villkor. Detta blir Camillas fjärde år som ordförande i förbundet.

Anna-Karin Byström (nyval)

Anna-Karin Byström började sin karriär inom massa- och pappersindustrin, MoDo. Hon har även en Fil.Lic i Media & kommunikationsvetenskap. År 2011 startade hon sitt eget bolag, DC Consulting AB, som erbjuder föreläsningar och utbildningar inom bland annat kommunikation, interkulturell kommunikation och ledarskap. Därtill har Anna-Karin många års erfarenhet inom föreningslivet och är för närvarande engagerad i två olika styrelser kopplade till nyföretagande och integration.

Agnes Björn (nyval)

Agnes Björn är en erfaren ledare, chef och strateg som har mer än femton års erfarenhet av att arbeta med ämnen kopplade till hållbar utveckling och Agenda 2030, framför allt med fokus på jämställdhet. Hon har arbetat som chef inom olika civilsamhällesorganisationer, såsom Plan International och Rädda Barnen, både internationellt och i Sverige. Idag är hon Hållbarhetsstrateg på Region Stockholm och ser till att strategi blir verklighet inom hållbarhetsområdet.

Till nya ledamöter i förbundsstyrelsen valdes: Dolores Kandelin Mogard (omval), Fredrik Bondestam (omval) och Mina Dennert (omval) Agnes Björn (nyval), Anna-Karin Byström (nyval) och Frida Stranne (omval).

Sedan tidigare har Åsa Märs och Lotta Amnebjer Nordqvist, Mimmi Garpebring, Leila El-Sherif Wollheim och Yvonne Pokropek ett år kvar på sina mandatperioder som ledamöter.

Vi ser fram emot att fortsätta arbetet för jämställdhet mellan kvinnor och män med samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle!


11 april 2023