4 av 10 skulle inte ha råd att bo kvar i sin bostad vid en skilsmässa – Kvinnor särskilt drabbade

Många förbereder sig inför skilsmässan nu – oktober är den vanligaste månaden att gå skilda vägar i Sverige. Fredrika Bremer-förbundet har låtit Kantar Sifo göra en undersökning kring hur många som har råd att bo kvar i nuvarande bostad vid en separation. Bland männen är det två tredjedelar som troligtvis kan bo kvar vid en eventuell separation medan endast hälften av kvinnorna uppger att de troligtvis kan bo kvar i sin nuvarande bostad*.

När ekonomin utgör en tröskel för om man kan lämna en dålig relation eller inte, lever man inte i frihet.

Men den ekonomiska oron är utbredd, var tionde svensk är orolig för att pengarna inte ska räcka till nödvändiga utgifter och var fjärde (24 %) oroar sig i ganska eller mycket hög grad för att inte klara sig ekonomiskt vid längre arbetslöshet. Det blir ännu tydligare när vi delar upp det på kön, undersökningen visar att kvinnor (23 %) i högre grad än män (14 %) känner oro över att de inte skulle klara av en oväntad stor utgift.

– Det är beklämmande siffror. När ekonomin utgör en tröskel för om man kan lämna en dålig relation eller inte, lever man inte i frihet. Vi måste våga prata om kvinnors lägre inkomster som ett samhällsproblem. Det påverkar alla aspekter av kvinnors liv, säger Camilla Wagner, förbundsordförande i Fredrika Bremer-förbundet.

Inkomstskillnaderna mellan könen oförändrade sedan 1995

Undersökningen visar även att 2 av 3 svenskar tycker att nuvarande regering borde göra ganska eller mycket mer för att minska inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor i samhället. Hos den kvinnliga delen av befolkningen är det 85 % som tycker att nuvarande regering bör göra mer för att minska inkomstskillnaderna mellan könen. Bland män är det endast 46 % som anser att den nuvarande regeringen borde göra mer.

– Sanningen är att inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män inte har förändrats sedan 1995. Detta trots att ekonomisk självständighet är ett av de jämställdhetspolitiska målen. När det kommer till inkomstskillnader så är det politikerna** som är ansvariga för det. Kvinnor har utbildat sig, bytt branscher och krävt högre löner. Trots det är inkomstgapet intakt. Vi kommer aldrig uppnå ekonomisk jämställdhet om politikerna inte tar denna fråga på allvar.

Fredrika Bremer-förbundets projekt Livslång ekonomi

Undersökning genomfördes av Kantar Sifo under juni 2021 inom Fredrika Bremer-förbundets projekt Livslång ekonomi. Livslång ekonomi är ett utbildningsmaterial i jämställd privatekonomi och juridik vars mål är att stärka kvinnor och ge dem verktyg för att motarbeta samhällets strukturella ojämställdhet. Det kostnadsfria materialet består av åtta utbildningsfilmer, en studiehandledning och digitalt fördjupningsmaterial och finns på https://fredrikabremer.se/resurser/livslang-ekonomi/ 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lisa Minnhagen, Generalsekreterare
E-post: lisa@fredrikabremer.se
Mobil: 0732 55 44 00

* 66 % av männen uppger att de troligtvis kan bo kvar vid en eventuell separation, bland kvinnorna är det bara 52 % som uppger att de troligtvis kan bo kvar i sin nuvarande bostad. Kantar Sifo

** Prop. 2020/21:1 Bilaga 4


7 oktober 2021