Livslång ekonomi

Livslång ekonomi är ett utbildningsmaterial i privatekonomi och juridik som för en gångs skull är lätt att ta till sig! Här hittar du våra utbildningsfilmer som du kan se ensam, tillsammans med dina vänner eller i din förening.

Livslång ekonomi

Livslång ekonomi är ett kostnadsfritt utbildningsmaterial som kan användas av föreningar, organisationer, arbetsplatser, volontärer eller kompisgäng. Att använda Livslång ekonomi är egentligen inte mer komplicerat än att ordna en filmkväll med sina närmaste vänner. Längst ner på den här sidan hittar du alla utbildningsfilmer.

Utbildningsmaterialet Livslång ekonomi består av:

  • 9 utbildningsfilmer på lätt svenska 
  • 1 broschyr
  • 8 utbildningsfilmer som inte är på lätt svenska
  • 1 studiehandledning 
  • Över 19 övningar, diskussionsfrågor och tips
  • 1 handbok om Jämställt och jämlikt föreningsliv

Se första filmen på lätt svenska

Varför ska jag arrangera en utbildning i Livslång ekonomi?

Med Livslång ekonomi kan du vara en del av förändringen för ekonomisk jämställdhet utan några förkunskaper. Idag är inkomstgapet mellan kvinnor och män i stort sett oförändrat sedan 1995. Kvinnors Livslånga ekonomi påverkas av att män inte tar ut halva föräldraledigheten, av att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid och av att män har högre kapitalinkomster än kvinnor. Även om dessa skillnader existerar på grund av strukturell ojämställdhet och kräver strukturell förändring så kan vi alla vara en del av förändringen på individuell nivå genom att sprida kunskap. Därför är Livslång ekonomi fritt att använda för dig, oavsett vem du är.

8 filmer som inte är på lätt svenska

Våra 8 filmer som inte är på lätt svenska handlar om privatekonomi, relationer, föräldraskap och arbetslivet. Här nedan hittar du alla avsnitt. På varje sida finns övningar, tips och fördjupningsmaterial.

9 filmer på lätt svenska

Våra 9 filmer på lätt svenska handlar om hur privatekonomi och familjejuridik fungerar i Sverige. I vår broschyr hittar du mer information om varje film samt tillhörande diskussionsfrågor. Tryck på filmen längst ner på sidan för att se filmen.

Broschyr för digital användning

Broschyr för utskrift (kräver mindre bläck)

Jämställt och jämlikt förenigsliv

Civilsamhällets styrka har alltid varit att lyfta och engagera olika grupper för att skapa engagemang och delaktighet. Det har bidragit till en rik palett av många perspektiv och erfarenheter som fått gehör i politiska beslut.

Historiskt har mångfalden i civilsamhället varit hög, men trots allt har det funnits en del trösklar, särskilt för utrikes födda kvinnor och män.

För att minska klyftorna i samhället och för att inte missa viktig erfarenhet och kunskap har Fredrika Bremer-förbundet samlat lärdomar i en handbok som kan underlätta för föreningar att engagera utrikes födda kvinnor och män.

Vill du ha hjälp med att komma igång?

Om du vill få mer information om hur du kan anordna kurser i Livslång ekonomi tillsammans med dina vänner kan du kontakta ditt lokala ABF kontor eller Fredrika Bremer-förbundet. 

Studiehandledning i Livslång ekonomi

Tillsammans med ABF har Fredrika Bremer-förbundet tagit fram en studiehandledning i Livslång ekonomi. Med hjälp av studiehandledningen får ni en vägledning i vilken ordning ni kan se avsnitten och diskussionsfrågor till varje avsnitt. Om ni därefter vill fördjupa er i materialet hittar ni fördjupningsmaterial här på hemsidan.

Engagera dig för ekonomisk jämställdhet

Bli medlem i Fredrika Bremer-förbundet för att stötta vårt arbete för ekonomisk jämställdhet. Vi förvaltar din röst för att kräva politisk förändring. Vårt mål är ett samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle.