Extrainsatt årsmöte i Malmökretsen

Den 12 april, kl 18.00 är det extrainsatt årsmöte i Malmökretsen!

Mötet är digitalt via Zoom.

Anmäl dig till isabel.c.holm@gmail.com för att få länk till videomötet!

Dagordning:
1. Årsmötet öppnas
2. Godkännande av dagordningen
3. Val av ny ordförande för verksamhetsåret
4. Val av en ny styrelseledamot för 1 eller 2 år
5. Övrigt
6. Årsmöte avslutas