Våld i hemmet är inte längre en privat angelägenhet i Sverige. Genom lagstiftning har samhället tagit på sig att skydda kvinnor, män och barn som utsätts för våld av närstående. Varje kommun är skyldig att upprätta en plan för hur man ska arbeta med dessa frågor.    Margot Olsson, utvecklingssekreterare i Malmö Stad, kommer att… Läs mer »

Dags för årsmöte i Malmökrets! När? 28 februari 2022,  18.00 – 19.30 Var? ABF, Spånehusvägen 47, Malmö Anmälan till  malmo@fredrikabremer.se Efter årsmötet blir det filmvisning i ämnet livslång ekonomi. Den 29 mars startar vår studiecirkel i Livslång ekonomi och vi kommer att visa en av filmerna från studiematerialet som är framtagen av Fredrika Bremer-förbundet. Blir… Läs mer »

Har du kontroll över din ekonomi? Är du trygg i hur du klarar dig på egen hand vad gäller ekonomi? Har du en budget? Tror du att du kommer att klara dig på din pension den dag du pensioneras?   Livslång ekonomi är ett nytt studiematerial från Fredrika Bremer-Förbundet. Materialet består av filmer om ekonomi… Läs mer »

Den 12 april, kl 18.00 är det extrainsatt årsmöte i Malmökretsen! Mötet är digitalt via Zoom. Anmäl dig till isabel.c.holm@gmail.com för att få länk till videomötet! Dagordning: 1. Årsmötet öppnas 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av ny ordförande för verksamhetsåret 4. Val av en ny styrelseledamot för 1 eller 2 år 5. Övrigt 6.… Läs mer »

Lördagen 21 januari kl.10.14 välkomnar vi er till Församlingsgården i Båstad för årsmöte med Södra kretsarna där Malmö, Landskrona och Båstad ingår. På mötet kommer vi bland annat diskutera om vi skall ta upp något gemensamt på förbundets årsmöte i april. Vi avslutar med gemensam lunch. Varmt välkomna!

Varmt välkommen till en medlemsträff den 15 februari 18:00 digitalt på Zoom. Ett digitalt möte är det perfekta tillfället att vara med på en träff utan att behöva lämna hemmet! Passa på att lära känna varandra och prata om aktiviteter och viktiga frågor som Fredrika Bremer-förbundet vill fokusera på under året. Var med och bidra… Läs mer »