Våld i hemmet är inte längre en privat angelägenhet i Sverige. Genom lagstiftning har samhället tagit på sig att skydda kvinnor, män och barn som utsätts för våld av närstående. Varje kommun är skyldig att upprätta en plan för hur man ska arbeta med dessa frågor.    Margot Olsson, utvecklingssekreterare i Malmö Stad, kommer att… Läs mer »