Guidad visning av utställning om kvinnors frigörelsekamp i Iran

I samarbete med Värmlands museiförening bjuder Karlstadkretsen in till guidad visning av fotografen Hashem Shakeris utställning om kvinnors frigörelsekamp i Iran. Visningen är gratis för Fredrika Bremer-förbundets och museiföreningens medlemmar!

Visningen följs av samtal med Roya Mosleh, iransk kvinna som kämpar för sina systrar.

Eventet äger rum onsdag 6 mars kl. 17:30 på Värmlands museum, Karlstad.

Varmt välkomna!

Vid frågor, kontakta: ordförande Monica Nordenström  073-626 71 15