Hur arbetar Malmö med kvinnofrid och våld i nära relationer

  • Datum:
  • Kategorier:

Våld i hemmet är inte längre en privat angelägenhet i Sverige. Genom lagstiftning har samhället tagit på sig att skydda kvinnor, män och barn som utsätts för våld av närstående. Varje kommun är skyldig att upprätta en plan för hur man ska arbeta med dessa frågor.   

Margot Olsson, utvecklingssekreterare i Malmö Stad, kommer att berätta om hur Malmö arbetar med att åstadkomma kvinnofrid och minska våldet i nära relationer.

Föreläsningen är öppet för alla och du anmäler dig till:  malmo@fredrikabremer.se