Möt Gulan Avci- Liberalernas Partisekreterare

Runtom i världen ser vi med stor oro hur demokratins grundvalar hotas och hur fri- och rättigheter vi tagit för givet ifrågasätts och till och med försvinner, både i väst och i resten av världen. I USA har flera stater förbjudit rätt till fri abort, i Afghanistan och Iran krymper kvinnors fri- och rättigheter dag för dag. Hur ser demokratin ut i dagens Sverige och vilka utmaningar står vi inför? Kom och lyssna och diskutera med Gulan Avci.. Gulan är sedan oktober 2022 Liberalernas Partisekreterare och riksdagsledamot sedan 2018. Gulan är född i Turkiet och har alltid kämpat för kvinnors och flickors rättigheter. Efter föredrag och frågestund lämnar Gulan och vi stannar kvar och fortsätter diskussionen i mindre grupper

Kretsen kommer under 2023 bjuda in fler representanter från olika riksdagspartier för attdiskutera olika partiers arbete med jämställdhetsfrågor.

Varmt välkomna till Hälsans Hus, Fjällgatan 23B, Stockholm, även du som inte är medlem. Ta med dig en vän! Minglet börjar redan 17:45! Avgift: 100 kr inkl. fika.

Anmäl dig senast den 24 jan till stockholm-uppsala@fredrikabremer.se