Mäns våld mot kvinnor – den ständigt pågående pandemin – Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och flickor ska överleva. Kvinnor och flickor ska överleva, leva sina liv som de vill och njuta, åtminstone ibland. Uppdraget är så enkelt att förstå så nästan alla är med på tåget redan innan jag har hunnit… Läs mer »

Mäns våld mot kvinnor – den ständigt pågående pandemin – Mitt uppdrag här i livet är att kvinnor och flickor ska överleva. Kvinnor och flickor ska överleva, leva sina liv som de vill och njuta, åtminstone ibland. Uppdraget är så enkelt att förstå så nästan alla är med på tåget redan innan jag har hunnit… Läs mer »

En tidigare utredning har kommit fram till att surrogatmoderskap inte bör tillåtas i Sverige då riskerna för att kvinnor och barn ska fara illa är allt för stora. Ändå fortsätter allt fler svenskar att ingå kommersiella surrogatavtal i andra länder. Trots rapporter om ”barnfabriker” och kvinnors utsatthet i vad som utvecklats till en miljardindustri, höjs… Läs mer »

Som chef för Marinen, en av de tre försvarsgrenarna inom Försvarsmakten, ingår Ewa Skoog Haslum i den grupp som under ÖB:s ledning har det yttersta ansvaret för Sveriges försvar. Som första kvinna att utnämnas till Konteramiral har hon krossat glastak och är ett lysande exempel på det vi inom Fredrika Bremer-förbundet arbetar för – fler… Läs mer »

Härmed kallas du till Årsmöte i Fredrika Bremer-förbundets Stockholm-Uppsala krets den 26 april kl. 18. I år ses vi glädjande nog på plats, på United Spaces, Blekholmstorget 30. Anmäl dig senast den 24 april per mail till stockholm-uppsala@fredrikabremer.se Mötesavgift 50 kr, vi bjuder på ett glas vin/ alkoholfritt alternativ samt lättare förtäring. Förutom sedvanliga punkter… Läs mer »

Fredrika Bremer-förbundet har alltid välkomnat både kvinnor och män i arbetet för jämställdhet och som medlemmar i förbundet. Vi tror att vi alla behövs! Därmed är det också glädjande för oss att kunna välkomna Vidar Vetterfalk från organisationen MÄN till vår krets. MÄN arbetar för jämställdhet och mot mäns våld. De utgår från en feministisk… Läs mer »