Studiecirkel i Livslång Ekonomi Göteborgskretsen

Detta evenemang slutade den 21 april 2022

Fredrika Bremers Göteborgskrets bjuder in till en studiecirkel i Livslång Ekonomi!

Vi kommer att träffas vid tre tillfällen, två innan sommaren, den 21 april och den 1 juni, klockan 18.30 till 20.00. Det sista tillfället sker efter sommaren och det datumen bestämmer vi tillsammans.

Inför varje träff ombeds ni titta på en kortare film, ca 25 minuter, vars innehåll vi diskuterar tillsammans. Dessa filmer handlar om hur man ska tänka för att trygga sin ekonomi livet ut.  Vi kommer också att bjuda in en föreläsare vid något av tillfällena.

Studiecirkeln vänder sig till alla, oberoende  i vilket skede man befinner sig  i livet. Detta innebär att du på ett medvetet sätt framöver lär dig påverka din ekonomi så att du förbereder din framtid till ett tryggare ekonomiskt liv med fokus på:

  • Ekonomi och kärleksrelationer
  • Bygg ekonomiska nätverk
  • Väg till ekonomisk egenmakt

Anmäl dig redan nu: goteborg@fredrikabremer.se 

Vi hoppas förstås på stor uppslutning!