Nu utvecklar vi Livslång Ekonomi!

Nu utvecklar vi Livslång ekonomi!

Nu är vi på Fredrika Bremer-förbundet i full gång med Livslång Ekonomi 2.0.

Under 2022 och 2023 utvecklar vi Livslång Ekonomi. Vi startade Livslång Ekonomi 2021 för att öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Resultatet blev ett kostnadsfritt utbildningsmaterial i ekonomi och juridik som ger kvinnor verktyg att skapa en större ekonomisk egenmakt utifrån sina egna förmågor och verktyg till att påverka rådande strukturer. Nu växer materialet.

Fredrika Bremer-förbundet kommer i detta projekt utveckla Livslång Ekonomi med fler utbildningsfilmer, en metodrapport och metodutbildning. Fokuset är att framförallt nå utrikes födda kvinnor med låg ekonomisk egenmakt. Vi kommer skapa 10 utbildningsfilmer på lätt svenska. Filmerna kommer bli en fördjupning i ämnen som målgruppen efterfrågat.  Vi kommer även ta fram en metodrapport om hur civilsamhällesorganisationer kan bli bättre på att nå utrikes födda kvinnor med låg ekonomisk egenmakt. Slutligen kommer vi att anordna utbildningar i vår nya metod till civilsamhället och organisationer som möter målgruppen. 

Varför utrikes födda kvinnor med låg ekonomisk egenmakt?

Sveriges Kvinnoorganisationers rapport “Jämställdhet mot segregation” visar på att utrikes födda kvinnor är bland de grupper i samhället som har lägst etablering på arbetsmarknaden. 53,3 procent av utrikes födda kvinnor har betalt arbete som sin huvudsakliga sysselsättning, i jämförelse med 63,9 procent för utrikes födda män. Dessutom visar rapporten på att etableringsinsatserna inte är anpassad efter kvinnors behov, vilket gör det svårare för utrikes födda kvinnor att ta sig in på arbetsmarknaden. Bland annat handlar det om att kvinnor får både färre, sämre och senare etableringsinsatser än utrikes födda män, där ett exempel är att handläggare ger kvinnor lägre aktiveringskrav än män. Faktorer som föräldraledighet och stereotypa uppfattningar om utrikes födda kvinnor gör också att de har sämre chanser att få ta del av insatser som kan leda till arbete, istället anvisas de oftare till insatser som ska uppfylla aktivitetskraven. Därför utvecklar vi Livslång ekonomi, för att kunna stötta utrikes födda kvinnor i deras ekonomiska jämställdhet och egenmakt.

Följ vårt arbete!

Under hösten anordnar vi samverkansmöten och tar fram utbildningsmaterialet. Vill du ha mer information om projektet? Eller vill din organisation ta del av utbildningsmaterialet? Kontakta oss på kansli@fredrikabremer.se!

Lansering

Materialet kommer lanseras på Forum Jämställdhet i februari 2023!