Möt Sveriges Marinchef – Ewa Skoog Haslum 31 mars 2022

Som chef för Marinen, en av de tre försvarsgrenarna inom Försvarsmakten, ingår Ewa Skoog Haslum i den grupp som under ÖB:s ledning har det yttersta ansvaret för Sveriges försvar. Som första kvinna att utnämnas till Konteramiral har hon krossat glastak och är ett lysande exempel på det vi inom Fredrika Bremer-förbundet arbetar för – fler kvinnor där makten finns.

Försvarsmakten är Sveriges näst största myndighet med 24 000 anställda. Till dessa ska läggas de drygt 5 000 ungdomar som varje år gör sin militärtjänst. Det jämställdhetsarbete som pågår inom Försvarsmakten har naturligtvis påverkan på hela vårt samhälle.

Ewa Skoog Haslum kommer att berätta för oss om arbetet inom Marinen, om jämställdhetsarbetet inom myndigheten och om Försvarsmaktens viktiga uppdrag, att försvara Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Varmt välkomna till Blekholmstorget 30 den 31/3 kl. 18-19, även du som inte är medlem!

Avgift: 50 kr inkl fika.

Anmälan till: stockholm-uppsala@fredrikabremer.se senast den 29/3. Vårt program för våren finns på hemsidan under fliken KRETSAR: Nästa träff är årsmötet den 26/4. Läs mer på: https://www.facebook.com/FredrikaBremerStockholmUppsala