Kategori: Nyheter

Nu utvecklar vi Livslång Ekonomi!

Nu är vi på Fredrika Bremer-förbundet i full gång med Livslång Ekonomi 2.0. Under 2022 och 2023 utvecklar vi Livslång Ekonomi. Vi startade Livslång Ekonomi 2021 för att öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Resultatet blev ett kostnadsfritt utbildningsmaterial i ekonomi och juridik som ger kvinnor verktyg att skapa en större ekonomisk egenmakt… Läs mer »

Piska, morot, böna och be – hur får vi männen med oss i kampen?

Nu bjuder Fredrika Bremer-förbundet och ABF Stockholm in till författarsamtal med Bianca Kronlöf för att diskutera vad som får männen engagerade i arbetet för jämställdhet. 13 november kl. 14.00 samlas vi i ABF huset i Stockholm. Säkra din plats redan nu här! Författarsamtalet är en fortsättning på projektet Kvinnohuset. Kvinnohuset var en jämställdhetsutställning där besökare… Läs mer »

Fredrika Bremer-förbundet samlar in 38 374 kr till Kvinna till Kvinna !

Kriget mellan Ryssland och Ukraina sätter miljoner människors liv i fara, och kvinnor och flickors säkerhet är särskilt hotad. Därför har Fredrika Bremer-förbundet under våren organiserat en insamling som nu blir en gåva på nära 40 000 kronor till till Kvinna till Kvinnas katastroffond. När kriget startade fick förbundets styrelse och kansli frågor från medlemmar… Läs mer »

Fredrika Bremer-förbundet på Lön hela dagen

I 10 år har kvinnoorganisationer, politiska kvinnoförbund och fackliga organisationer tillsammans satt press på regeringen och arbetsgivare. Den 3 maj 2022 samlades vi på nytt för att belysa löneskillnaderna mellan män och kvinnor för att kräva #Lönheladagen. På manifestationen höll Lisa Minnhagen, generalsekreterare på Fredrika Bremer-förbundet ett brandtal. Talet En minut. En ynka minut bättre… Läs mer »

Herthas annonser stöttar Ukraina!

Som en del av Fredrika Bremer-förbundets insamling till förmån för Kvinna till Kvinnas katastroffond donerar Fredrika Bremer-förbundet hälften av annonsintäkterna för andra numret av Hertha 2022. Kvinna till Kvinnas katastroffond används just nu som stöd till kvinnorättsorganisationer i och runt omkring Ukraina. Hertha, världens äldsta feministiska tidning, når idag ut till våra drygt 1000 medlemmar.… Läs mer »

Årsmöte 2022

Varmt välkommen till Fredrika Bremer-förbundets digitala årsmöte söndagen den 8 maj! Mötet kommer precis som 2021 att ske med hjälp av de digitala verktygen ZOOM och SUFFRA och vi kommer att bistå med praktisk information kring det tekniska när det närmar sig. Val till styrelsen Nomineringar till styrelsen ska vara valberedningen tillhanda via e:postadress valberedningen@fredrikabremer.se… Läs mer »

Stipendium  för medicine studerande kvinnor från Värmland!

Fredrika Bremer Förbundet Karlstadskretsen delar varje år ut stipendier till kvinnliga medicine studerande med anknytning till Värmland! Karlstadskretsen av Fredrika Bremer Förbundet ledigförklarar härmed kretsens Stipendium för kvinnliga läkarstuderande från Värmland. 2023 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på minst 10 000 kronor. Ansökan ska vara stipendienämnden tillhanda senast 23 april… Läs mer »

people laughing and talking outside during daytime

En hälsning från valberedningen

Fredrika Bremer-förbundet söker till vår styrelse dig som vill vara med och utveckla Sveriges och ett av världens äldsta förbund för jämställdhet, ett förbund för båda kvinnor och män. Här finns möjlighet att genom investerad tid och kunskap växla upp en anrik organisation med en fantastisk historia till en samtida och viktig samhällsaktör. Fredrika Bremer-förbundet är… Läs mer »

Sök till Fredrika Akademi

Fredrika Bremer-förbundet har i snart 160 år arbetat för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män. Som gammalt förbund behöver vi ny inspiration, nya ögon och öron som utmanar oss att utvecklas som organisation och rörelse. Som kan hjälpa oss identifiera dagens och morgondagens viktigaste jämställdhetsfrågor så vi gör de rätta valen och de rätta… Läs mer »