Vår historia

Fredrika Bremer-förbundets historia är en del av vårt gemensamma kulturella och politiska arv. Vi har funnits sedan 1884 och fyllt en viktig funktion i svensk samhällsutveckling.

Fredrika Bremer-förbundet bildades 1884 av Sophie Leijonhufvud-Adlersparre (Esselde).
Få kvinnor i Sverige har haft ett så stort inflytande med sina sociala och feministiska gärningar som Sophie Leijonhufvud-Adlersparre. Tillsammans med Rosalie Roos grundade hon 1859 Tidskrift för hemmet (senare Hertha) som blev mycket populär. På egen hand drev hon skolor för flickor från arbetarklassen och läsrum för kvinnor samt startade Handarbetets Vänner samt Svenska Röda Korset. Sophie grundade Fredrika Bremer-förbundet för att i Fredrika Bremers anda fortsätta kampen för kvinnans frigörelse.

Allt sedan grundandet har Fredrika Bremer-förbundet arbetat för att förverkliga jämställdhet mellan kvinnor och män i hem, yrkesliv och samhälle. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet, och är öppet för både kvinnor och män. Män har alltid funnits med i förbundets arbete – ute i kretsarna, i förbundsstyrelsen eller centrala arbetsgrupper.

Som en röd tråd i förbundets historia går dess roll som initiativtagare till förbättringar i vad som idag kallas jämställdhetspolitiska frågor. Samhället har sedan på ett eller annat sätt tagit upp tråden, tagit över ansvaret eller arbetsuppgiften. Förbundet har till och med kallats ett inofficiellt jämställdhetsdepartement. Vid sitt grundande hade Fredrika Bremer-förbundet som syfte att upplysa kvinnor om deras rättigheter och verka för att de utnyttjade dem, som att till exempel ingå i styrelser för anstalter och informera kvinnor som var berättigade att rösta i kommunalvalen. Förbundets byrå fungerade också som rådgivningsbyrå för kvinnor inom ekonomiska, juridiska och medicinska frågor.

Fredrik Bremer-förbundet välkomnar forskare. Vi har i våra arkiv en skatt av dokumenterad jämställdhets och kvinnohistoria som du har möjlighet att botanisera i via Sök arkiv – NAD (riksarkivet.se)

Här kan du se en kort film om förbundets historia: