År och nummer: Nummer 1

Det första numret av Hertha år 2023 är här! I detta nummer inleds artikelsviten “Hertha granskar” där redaktionen tillsammans med utvalda kvinnoorganisationer synar den svenska jämställdhetspolitiken i sömmarna. Hur högt står jämställdhet på den politiska agendan? Vilka insatser bidrar till ökad jämställdhet? Vilka leder till motsatsen? Och hur ser läget ut i andra länder i Europa?

Vidare återkopplar vi till protesterna i Iran med intervjuer med Amineh Kakabaveh och människorättsaktivisten Parvin Ardalan och frågar oss vad man kan göra för att hjälpa till och hur framtiden ser ut i landet. Därtill bjuder numret bland annat på artiklar om skattesystemets påverkan på jämställdheten – såväl förr som nu.

Njut, upprörs och lär dig något nytt av läsningen!

”Varför ska vi bära vuxna mäns sexualitet på våra axlar?”

TEXT GHAZAL HATAMI Redan som barn drabbades jag av förtrycket och det har gjort mig starkare i min kamp, säger Amineh Kakabaveh. Som ung flicka i Kurdistan bedrev hon kampen med en Kalasjnikov på höften, idag slår hennes hjärta extra hårt för kvinnokampen. Men själv är hon allt annat än hård. Amineh Kakabaveh hälsar ett… Läs mer »

Skattesystemet avslöjar tidens normer

TEXT ELLA KETTULA HUR SKATTESYSTEMET ser ut påverkar oss alla, men idag underminerar det svenska systemet den ekonomiska jämställdheten genom att ge ett sämre utfall för kvinnor än för män. Det visar rapporten Jämställda skatter, från Sveriges Kvinnoorganisationer. På sidan 17-18 kan du läsa mer om det ojämställda systemet. Men det här är långt ifrån… Läs mer »

Sveriges skattesystem slår mot kvinnor med låga inkomster

TEXT TILDE KRUSBERG & LISA STEVIK HUR PÅVERKAR skattesystemet den ekonomiska jämställdheten i Sverige? En hel del. En ny rapport från Sveriges kvinnoorganisationer visar att de senaste årens förändringar av skattesystemet i många fall gynnar gruppen män, framför gruppen kvinnor. – Detta är den första rapporten i sitt slag, en sådan här genomlysning har inte… Läs mer »

Jämställdhet på reträtt – i världens mest jämställda land

TEXT LEILA EL-SHERIF WOLLHEIM & LISA STEVIK I VÄRLDENS MEST jämställda land har jämställdhet blivit en icke-fråga. I varje fall om vi frågar mannen på gatan. Bara drygt hälften av de svenska männen tycker att inkomstgapet mellan män och kvinnor är ett stort eller ganska stort problem, enligt en undersökning gjord av Fredrika Bremer förbundet… Läs mer »