År och nummer: Nummer 3

Upplaga nummer tre av Hertha är nu ute och temat är ”Kvinnan som slagfält”. Givetvis publicerar vi några artiklar här på hemsidan! De aktuella ämnena inom detta tema är Surrogatmödraskap – en livmoder som vara, aborträttens inskränkningar och hot samt sexuellt våld i krig och konflikt. I denna upplaga bjuder vi även på en intervju med Margot Wallström där berättar om de framsteg och bakslag hon ser inom arbetet med att stoppa användningen av kvinnors kroppar som ett vapen i konflikter.

Inskränkt aborträtt – en medicinsk risk

Senarelagda och därmed mer riskabla aborter. Missfall och utomkvedshavandeskap som inte behandlas i tid och orsakar infektioner. Det är några av de stora medicinska riskerna med en inskränkt aborträtt. Text Åsa Uhlin Att göra en legal abort innebär i dag för de allra flesta gravida att man genomgår en medicinsk abort. Genombrottet för den här… Läs mer »

”Fred är sällan fred för kvinnor”

Sexuellt våld används som ett effektivt vapen i krig och konflikter, och fortsätter att få konsekvenser även långt efter freden. Trots att fenomenet är välkänt och rapport efter rapport vittnar om övergrepp fortsätter kvinnor och flickors kroppar användas som vapen i krig. Före detta utrikesminister Margot Wallström har arbetat med frågan, och ser både framsteg… Läs mer »

Aborträtten – en fråga som berör

När USA:s högsta domstol beslöt att abort inte längre är en rättighet enligt grundlagen, blev det en angelägenhet för kvinnor i hela världen. Text Camilla Wagner Fakta Åsa Uhlin Illustration Andrea Brandin ”En sorglig dag för domstolen och en sorglig dag för landet.” Så uttryckte sig president Joe Biden efter att Högsta domstolen hävt den… Läs mer »

Livmoder som en vara

Ska en kvinnas kropp kunna användas för att bära barn åt någon annan? Debatten om surrogatmödraskap är ständigt aktuell, inte minst i en tid då politiker ropar på altruistiskt surrogatmödraskap även i Sverige. Vi reder ut varför en livmoder aldrig ska vara en vara – om än en gratis sådan. Text Lisa Stevik Frågan om… Läs mer »