År och nummer: Nummer 4

Hertha upplaga nummer fyra är ute nu! I årets sista Hertha tas bland annat miljö, kunskapsmakt och politik upp. I detta nummer finns rubriker som ”Politik är som vatten”, ”Våld mot unga får konsekvenser” och ”De fossildrivna männen – som hatar unga klimataktivister” och några artiklar publicerar vi självklart här på hemsidan! Detta nummer innehåller även en intervju med vårdreportern Jenny Kallin som har skrivit om uppropet #alltserfintut, där kvinnor berättar om skador och trauman efter förlossningar, ofta på grund av felaktig bäckenbottenkirurgi.

Den feministiska revolutionen i Iran vet inga gränser

FOTO Robert Jadenfeldt TEXT Ghazal Hatami   Kvinnoförtrycket i Iran vet inga gränser. Som ett giftmoln sprider det sig över hela samhället och kväver allt i sin väg. I decennier har våra mödrars röster tystats, våra fäders drömmar har slagits i spillror, och ungdomens framtidstro har kvävts. Det är som att tiden har stått stilla. 

Kunskapsförakt som ger makt

Desinformation, fake news, konspirationsteorier och påverkanskampanjer. Vi lever i ett polariserat landskap, både politiskt men inte minst medialt. Det drabbar vissa grupper hårdare än andra – kvinnor, utrikes födda, hbtqi- personer och klimatengagerade. Men framför allt drabbar det demokratin. Och grindvakterna, journalisterna och de etablerade politikerna, håller av olika anledningar på att lämna sina poster.

Vi sätter vårt hopp till mammorna

För att förhindra att nya brott mot mänskligheten begås, är det viktigt att minnas de som skett. Det är principen för människorättsorganisationen Memorial, som är en av årets mot- tagare av Nobels fredspris. Hertha har mött Alexandra Polivanova, en av de få medarbetare som kunnat arbeta kvar i organisationen. TEXT Camilla Wagner – DET KÄNNS LITE märkligt… Läs mer »

De fossildrivna männen – som hatar unga klimataktivister

FOTO Nicke Johansson TEXT Lisa Stevik Högerextrema och populistiska grupper som tidigare främst fokuserat på att sprida hat och desinformation kring invandring, brott och straff och feminism, har i full skala rikta sina strålkastare mot sin nya huvudmotståndare: klimatrörelsen. På ena sidan står nu konservativa män och deras digitala medier, på andra sidan en klimatrörelse… Läs mer »