Boende

Några av förbundets tidiga donatorer valde att ge pengar avsedda för att finansiera bygget av boenden särskilt avsedda för kvinnor.  Detta gör att Fredrika Bremer-förbundets medlemmar idag har möjlighet till viss förtur av tilldelning av lägenheter i två olika fastigheter i Stockholm.

Fredrika Bremer-förbundets medlemmar har möjlighet till förtur av hyreslägenheter i Hultenheimska- Wernstedska Stiftelsens (HWS). Fastigheten ligger på Karlavägen/Sibyllegatan i Stockholm. Utöver det finns också möjlighet till förtur på seniorboendet Bromma Strand (f.d Nockebyhem) i Bromma väster om Stockholm. Bromma Strand ägs och drivs av Stiftelsen Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux (SVPH)s. Här kan du läsa mer om Bromma Strand.

För respektive kö och som grund för tilldelning av lägenhet, finns särskilda kriterier och reglementen uppsatta. Bland annat behöver du vara minst 55 år för att ställa dig i Hultenheimska- Wernstedska Stiftelsens bostadskö. För mer information om dessa hur du går till väga för att som medlem ställa dig någon av dessa köer, kontakta Fredrika Bremer-förbundets kansli på kansli@fredrikabremer.se.