Rehabilitering

Fredrika Bremer-förbundet har tidigare genom Fredrika Bremer-förbundets stiftelse för bekämpandet av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor, delat ut stipendier till kvinnor som tagit sig ur ett missbruk. Under 2023 ligger detta stipendium ner i syfte att utveckla verksamheten inom stiftelsen.

Fredrika Bremer-förbundet har tidigare genom Fredrika Bremer-förbundets stiftelse för bekämpandet av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor, delat ut stipendier till kvinnor som tagit sig ur ett missbruk. Under 2023 ligger detta stipendium nere i syfte att utveckla verksamheten inom stiftelsen.