Rehabilitering

Ur Fredrika Bremer-förbundets stiftelse för bekämpandet av alkohol- och narkotikamissbruk delar vi ut stipendier till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Varje år delar Fredrika Bremer-förbundet, genom Stiftelsen för bekämpandet av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor ut ett antal stipendier för dig som tagit dig ur ett missbruk.

Ansökan 2021

Ansökan för 2021 är nu stängd och besked lämnas genom utbetalningar till angivet konto senast den 15 november 2021. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.