Rehabilitering

Ur Fredrika Bremer-förbundets stiftelse för bekämpandet av alkohol- och narkotikamissbruk delar vi ut stipendier till kvinnor som har missbrukat alkohol och/eller narkotika, men som har slutat. Sökande ska ha varit drogfri i minst ett år, men inte längre än fem år.

Varje år delar Fredrika Bremer-förbundet, genom Stiftelsen för bekämpandet av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor ut ett antal stipendier för dig som tagit dig ur ett missbruk.

Ansökan 2022

Ansökan sker i form av ett personligt brev där du du berättar om ditt tidigare missbruk och hur du tagit dig ur, och vidare från det. Vi vill också ha namn och kontaktuppgifter (telefonnummer) på en referent som kan intyga din drogfrihet. Referenten kan inte vara en vän eller familjemedlem utan någon du haft en professionell kontakt med gällande ditt tidigare missbruk.

Du behöver även skriva dina kontaktuppgifter, namn, adress, e-post och telefonnummer samt uppgift om bank- och kontonummer. Om du inte vill uppge bank- och kontonummer i ditt brev så kan vi återkomma med frågan om du blir aktuell för stipendium. Du behöver också bifoga ett aktuellt personbevis från skatteverket.

Ansökan skickas sedan till

Stiftelsen för bekämpande av alkohol- och narkotikamissbruk bland kvinnor
Fredrika Bremer-förbundet
Karlbergsvägen 86A 3TR
113 35 Stockholm

Ansökningsperioden är form 1 april till 31 juli.  Besked om beviljat bidrag sker genom utbetalning senast den 15 november 2022. Förhandsbesked eller besked om avslag kan tyvärr inte lämnas.

Endast de ansökningar som kommer in under aktuell ansökningsperiod kommer att behandlas.