Fredrika rekreation och bildning

Möjlighet till vila, avkoppling och rekreation handlar om hållbarhet och välmående. Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa och är därför glada att på olika sätt kunna stödja kvinnor att delta i sammanhang som främjar välmående för både kropp, hjärta och hjärna.

Under årens lopp har Fredrika Bremer-förbundets stöd till kvinnors rekreation sett olika ut. De stiftelser som pengarna förvaltas inom ger förbundet viss flexibilitet att varje år fatta beslut om vilken grupp av kvinnor som står i fokus, i vilken form stipendierna delas ut och hur processen för ansökan ska se ut.

I vår satsning ”Fredrika rekreation och bildning” erbjuder vi i samarbete med olika folkhögskolor, möjlighet till ett stipendium som bekostar mat och boende när man deltar i kurserna.

Fredrika Bremer-förbundets rekreationsstipendium 2024

Den 18 april öppnar möjligheten att ansöka om Fredrika Bremer-förbundets rekreationsstipendium 2024. Rekreationsstipendiet kan sökas för aktiviteter som är rekreation för just dig. Det kan vara en möjlighet att besöka vänner, barn och/eller barnbarnen på annan ort, en vistelse på ett spa, en idrottsresa eller något annat som ger just dig möjlighet att få en paus från vardagen.

Stipendiet riktar sig till dig som är:

  • ensamstående kvinna med minderåriga hemmavarande barn
  • eller kvinna äldre än 60 år

Ansökningsperioden pågår 18 april – 19 maj 2024. Beslut om stipendiet sker under maj månad.

Ansökan sker via ett digitalt ansökningsverktyg som du hittar länk till här.

FRÅGOR OCH SVAR REKREATIONSSTIPENDIUM

Kan jag skicka in min ansökan via brev?
Nej tyvärr, vi tar bara emot ansökningar digitalt via vårt ansökningssystem. Bilagor som betyg, deklarationsunderlag och personbevis kan du antingen ladda ner digitalt eller fotografera de fysiska dokumenten.

Jag har inte digitalt BankID, kan jag söka ändå?
Nej. Vårt ansökningssystem kräver att du identifierar dig med BankID, därför behöver du ha ett BankID för att kunna söka detta stipendium.

Jag vill ladda upp fler bilagor för att bekräfta min historia, hur gör jag det?
Vi kommer i vår bedömning av vem som uppfyller kraven för stipendiet endast att ta de dokument som efterfrågats i beaktande: Skattebesked från 2022, Personbevis, Familjebevis och Betyg. Om du skickar in andra dokument kommer de att makuleras. 

Hur stor chans är det att just jag tilldelas stipendiet?
Vi delar ut ett begränsat antal stipendier bland de individer som uppfyller de uppställda kriterierna. Urvalet sker sedan slumpmässigt.

Varför efterfrågar ni deklarationsunderlag för 2022?
Vi behöver kunna göra en likvärdig och rättvis bedömning av alla sökande och har därför valt att efterfråga deklarationsunderlag för 2022. Detta eftersom beslut om 2023 års deklaration fortfarande är pågående. Vi är medvetna om att den ekonomiska situationen kan ha ändrats sedan 2022 och att personer som i år skulle falla in under våra kriterier inte gjorde det under 2022, men kan tyvärr inte ta det i beaktande under denna ansökningsomgång.  

Kan jag göra fler än en ansökan för att öka mina chanser att få stipendium?
Nej. Endast en ansökan per individ (den senast inkomna) kommer att behandlas. 

Kan jag gå in och ändra i min ansökan?
Nej. Har du skickat in din ansökan så går det inte att göra förändringar i den. Gör istället en ny ansökan. 

Jag skulle vilja komplettera eller ändra min ansökan, hur gör jag då?
Vill du komplettera med någon av de efterfrågade bilagorna: Skattebesked från 2022, Personbevis, Familjebevis och Betyg,  går det bra att göra via e-post till kansli@fredrikabremer.se . Om du skickar in andra dokument kommer de att makuleras.

Jag behöver hjälp med att ta fram de efterfrågade bilagorna från t.ex. Skatteverket, kan ni hjälpa mig med det?Har du problem med att få fram de efterfrågade bilagorna ber vi dig i första hand att kontakta Skatteverkets kundtjänst. Vi har en låg bemanning på kansliet just nu och kan inte ge personlig vägledning.