Fredrika rekreation och bildning

Möjlighet till vila, avkoppling och rekreation handlar om hållbarhet och välmående. Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa och är därför glada att på olika sätt kunna stödja kvinnor att delta i sammanhang som både främjar välmående för kropp, hjärta och hjärna.

Under årens lopp har Fredrika Bremer-förbundets stöd till kvinnors rekreation sett olika ut. De stiftelser som pengarna förvaltas inom ger förbundet viss flexibilitet att varje år fatta beslut om vilken grupp av kvinnor som står i fokus, i vilken form stipendierna delas ut och hur processen för ansökan ska se ut.

I vår satsning ”Fredrika rekreation och bildning” erbjuder vi i samarbete med olika folkhögskolor, möjlighet ett stipendium som bekostar mat och boende när man deltar i kurserna.

Kursen Kvinnoliv på Långholmens folkhögskola

Kursen Kvinnoliv är till för dig som vill skriva och reflektera kring det och de som påverkat kvinnors vardag och makt att forma sina egna liv, för hundra år sedan och fram till idag. Du kommer att få möjlighet att orientera dig i det skönlitterära skrivandets hantverk och att pröva olika stilistiska grepp. Andra inslag på kursen kommer att vara läsning och diskussion av etablerade författares texter och en orientering i grundläggande berättartekniska begrepp.

Grunden för undervisningen kommer att vara deltagarnas eget skrivande utifrån de uppgifter som ges, läsningen av varandras texter, textsamtal och konstruktiv respons. Vid närträffarna på Långholmens folkhögskola i Sundbyberg behandlas olika kvinnohistoriska teman.

Mer information om kursen hittar du här:

Fredrika Bremer-förbundets rekreationsstipendium 2023

Under våren 2023 kommer Fredrika Bremer-förbundet att utlysa ett rekreationsstipendium som riktar sig till dig som är ensamstående kvinna med barn eller kvinna äldre än 65 år. Mer information kommer finnas här så fort den är tillgänglig.