Rekreation

Möjlighet till vila, avkoppling och rekreation handlar om hållbarhet och välmående. Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa och är därför glada över att återkommande kunna dela ut stipendier till kvinnors rekreation.

Under årens lopp har Fredrika Bremer-förbundets stöd till kvinnors rekreation sett olika ut. De stiftelser som pengarna förvaltas inom ger förbundet viss flexibilitet att varje år fatta beslut om vilken grupp av kvinnor som står i fokus, i vilken form stipendierna delas ut och hur processen för ansökan ska se ut.

Under 2022 kommer Fredrika Bremer-förbundet erbjuda rekreationsstipendier till kvinnor. I vilken form och vem som kommer ha möjlighet att söka dessa stipendier kommer att publiceras på denna sida så snart beslut om detta har fattats.