Fredrika rekreation och bildning

Möjlighet till vila, avkoppling och rekreation handlar om hållbarhet och välmående. Vi vet att kvinnor löper större risk att drabbas av stressrelaterad ohälsa och är därför glada att på olika sätt kunna stödja kvinnor att delta i sammanhang som både främjar välmående för kropp, hjärta och hjärna.

Under årens lopp har Fredrika Bremer-förbundets stöd till kvinnors rekreation sett olika ut. De stiftelser som pengarna förvaltas inom ger förbundet viss flexibilitet att varje år fatta beslut om vilken grupp av kvinnor som står i fokus, i vilken form stipendierna delas ut och hur processen för ansökan ska se ut.

Under 2022 kommer Fredrika Bremer-förbundet att i samarbete med fyra folkhögskolor erbjuda en kursverksamhet med målgrupp kvinnor. Syftet är att kunna ge kvinnor, särskilt de med begränsade resurser, möjlighet att ta del av rekreation och bildning på ett sätt de annars inte haft möjlighet till.

I år kommer vårt tematiska fokus vara skrivande. Skrivandet har alltid varit en viktig och självklar del av Fredrika Bremer-förbundets historia och jämställdhetskamp. Faktum är att ”Tidskrift för hemmet”, föregångaren till vår tids Hertha, började ges ut några år före själva förbundet bildades. Kvinnor som på den tiden vare sig var myndiga, hade tillgång till högre utbildning fick ett forum att både uttrycka sig och ta del av såväl samhällsinformation som kultur.

Vårt andra fokus är hälsa och friskvård och kommer i första hand att rikta sig till kvinnor nya i Sverige och som finns på folkhögskolornas SFI- och etableringsprogram.

En del av samarbetet består i att Fredrika Bremer-förbundet, genom de stiftelser vi fått uppdraget att förvalta, kommer kunna ge de kursdeltagarna ett stipendium som bekostar mat och husrum under kurserna.

Stipendier kommer kunna sökas av dig som:

  • Har kvinna som juridiskt kön, är ensamstående och har minst en gymnasieutbildning eller motsvarande.  
  • Har kvinna som juridiskt kön och betraktas som låginkomsttagare vilket enligt SCBs beräkningar motsvarar en beskattningsbar inkomst under 210 000 under 2020.

Följande kurser kommer att arrangeras under 2022 och så snart information från folkhögskolan finns tillgänglig så kommer nedan rubriker kunna länka dig vidare till anmälan.

Samt ytterligare en kurs i samarbete med Örnsköldsviks folkhögskola.