Utbildning

Utbildning som en väg till egenmakt har alltid varit en av Fredrika Bremer-förbundets viktigaste arbetsområden. Därför har vi startat skolor, arrangerat studiecirklar och inte minst stöttat kvinnor med olika former av utbildningsstipendier. Idag delas dessa stipendier i första hand ut av våra lokala kretsar och av den fristående stiftelsen Fredrika Bremer-förbundets stipendiestiftelse.

Stipendium till Anna Wedholms minne

Fredrika Bremer-förbundets kretsar i Sundsvall och Örnsköldsvik delar varje år ut stipendium till Anna Wedholms minne,
Stipendiet delas ut till personer som har anknytning till Västernorrlands län och:
1. Bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning. Särskilt beaktas ansökningar med en inriktning som belyser eller sprider fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.
2. Utbildar sig inom ett yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
3. Av särskilda omständigheter inte genomgått eller kunnat fullfölja en yrkesutbildning.

Ansökningshandlingar hittar du här:

Stipendium för kvinnliga studerande med anknytning till Västra Götaland

Fredrika Bremer-förbundets Göteborgskrets delar från och med 2022 åter ut studiestipendier från Stiftelsen Kvinnliga Studiehemmets stipendiefond. Stipendierna riktar sig till kvinnor mellan 19 och 40 år och som studerar teknik, ledarskap och miljöinriktade utbildningar. Utlysningen för 2023 har ännu inte öppnats.

Stipendium för kvinnliga medicine studerande från Värmland

Fredrika Bremer-förbundets Karlstadskrets delar varje år ut stipendier till kvinnliga medicine studerande med anknytning till Värmland. Ansökningstiden ligger vanligtvis under vårterminen och då går de även att hitta aktuell ansökningsinformation på denna sida. Utlysningen för 2023 har nu öppnats för 2023.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Många är de kvinnor som fått stöd till sina studier genom Fredrika Bremer-förbundets olika stiftelser särskilt avsedda för kvinnors utbildning. Dessa finns idag samlade i en egen stiftelse, fristående från Fredrika Bremer-förbundet och du hittar information om hur och när du här: