Utbildning

Utbildning som en väg till egenmakt har alltid varit en av Fredrika Bremer-förbundets viktigaste arbetsområden. Därför har vi startat skolor, arrangerat studiecirklar och inte minst stöttat kvinnor med olika former av utbildningsstipendier. Idag delas dessa stipendier i första hand ut av våra lokala kretsar och av den fristående stiftelsen Fredrika Bremer-förbundets stipendiestiftelse.

Stipendium för kvinnliga studerande med anknytning till Västra Götaland

Fredrika Bremer-förbundets Göteborgskrets delar från och med 2022 åter ut studiestipendier från Stiftelsen Kvinnliga Studiehemmets stipendiefond. Stipendierna riktar sig till kvinnor mellan 19 och 40 år som studerar teknik, ledarskap och miljöinriktade utbildningar.

STIPENDIEUTLYSNING 2023

Göteborgskretsens studiestipendium riktar sig till kvinnor mellan 19 och 40 år med anknytning till Västra Götaland, dvs är född eller studerar/har för avsikt att studera i Västra Götaland. Stipendiet är tänkt att främja utbildningsinsatser på eftergymnasial nivå inom Teknik, Ledarskap eller Miljöinriktade utbildningar. Vi ser gärna att du som söker är medlem i Fredrika Bremer-förbundet.

2023 års utdelning omfattar ett antal stipendier där varje stipendium är på 10 000 kronor. Utdelning sker i samband med Fredrikadagen den 19 september på Caroline Wijks Sjuksköterskehem i Göteborg. Fonden är sökbar varje år från och med den 15 juni till och med den 31 juli. Styrelsen kontaktar stipendiaterna. Styrelsens beslut går inte att överklaga. Motiveringar till avslag meddelas inte. Ofullständiga ansökningar samt ansökningar som skickas under övrig tid än öppen ansökningstid behandlas ej.

Ansökan tas emot via email till stiftelsenkss@gmail.com. Rubricera mailet som ”Ansökan till stipendiefonden” i ämnesfältet. Till samma adress vänder du dig om du har några frågor kring din ansökan. Alternativt brevledes till:

M Åfeldt-Kallenberg
Parkgatan 6
411 38 Göteborg

Ansökan ska innehålla:

  • Personbevis: Välj Skatteverkets personbevis Fondansökan/Stipendium samt personbevis Stipendium
  • Namn, adress, telefonnummer och e-postadress
  • Uppgifter om din ekonomiska status, t.ex. Inkomst/skulder/tillgångar/försörjningsplikt/hemmavarande barn
  • Bifoga även information om erhållna fondmedel under de senaste 12 månaderna
  • Antagningsbesked på utbildningen du är antagen till
  • Kort beskrivning av ditt tidigare yrkes-/studieliv (meriter, tidigare studier, arbetsuppgifter och ev. praktik)
  • Framtidsplaner, studieinriktning, specialisering (beskriv vad du ska använda fondmedlen till)
  • Uppgifter om bank, clearingnummer och kontonummer (dit inbetalning kan ske)
  • Referenser: Två referenser med telefonnummer och e-postadress som kan komma att kontaktas

Stipendium till Anna Wedholms minne

Fredrika Bremer-förbundets kretsar i Sundsvall och Örnsköldsvik delar varje år ut stipendium till Anna Wedholms minne,
Stipendiet delas ut till personer som har anknytning till Västernorrlands län och:
1. Bedriver eller står i begrepp att bedriva studier, vetenskapligt arbete eller forskning. Särskilt beaktas ansökningar med en inriktning som belyser eller sprider fakta om förhållanden som rör jämställdhet mellan kvinnor och män och därmed sammanhängande frågor.
2. Utbildar sig inom ett yrke som vanligtvis domineras av det andra könet.
3. Av särskilda omständigheter inte genomgått eller kunnat fullfölja en yrkesutbildning.

Sista ansökningsdag är 15 oktober 2023. Ansökningshandlingar hittar du här.

Stipendium för kvinnliga medicine studerande från Värmland

Fredrika Bremer-förbundets Karlstadskrets delar varje år ut stipendier till kvinnliga medicine studerande med anknytning till Värmland. Ansökningstiden ligger vanligtvis under vårterminen och då går de även att hitta aktuell ansökningsinformation på denna sida. Utlysningen för 2023 avslutades 23 april.

Fredrika Bremer Förbundets Stipendiestiftelse

Många är de kvinnor som fått stöd till sina studier genom Fredrika Bremer-förbundets olika stiftelser särskilt avsedda för kvinnors utbildning. Dessa finns idag samlade i en egen stiftelse, fristående från Fredrika Bremer-förbundet och du hittar information om hur och när du här.