År och nummer: Nummer 4

I årets sista nummer av Hertha tas frågan upp om varför vi måste engagera männen i feminismen, tankar om alternativa feminister och läget för de jämställdhetspolitiska delmålen. Numret tar även upp temat “en kvinnas röst i rätten”, kvinnors utsatthet i klimatkrisen samt Karolina Widerström – den första kvinnliga svenska läkaren som även var en av Fredrika Bremer-förbudets tidiga ordföranden.

Du kan även läsa om hur vi vässar argumenten inför valåret 2022 och mycket mer!

Varför måste vi engagera männen, Bianca Kronlöf?

FOTO THRON ULLBERG TEXT LISA STEVIK MÄN ÄR HALVA samhället. Vi kan inte nå jämställdhet ifall inte männen engagerar sig. Engagerade män är även nyckeln till att nå fram till män som inte lyssnar på kvinnor. Jag skulle säga att de flesta män är för den feministiska kampen, men rädda för det feministiska samtalet. Den… Läs mer »

Möjligheten att verka som konstnär och mamma är en ekonomisk fråga

Anna Maria Hedman är konstnär och grundare av residensprogrammet Mothers in Residence. För Hertha skriver hon om villkoren för konstnärer som också är mödrar. Fotot är en del av en serie tuschteckningar som behandlar identiteten ’Mama’, som Anna Maria Hedman gjorde som nybliven mamma. KONSTNÄR ÄR ETT yrke som är byggt på manliga premisser, den… Läs mer »

Sveriges farligaste kvinna

Anna Ardin är en av Sveriges främsta människorättsförsvarare. Hon är feminist,diakon, forskarstuderande och författare. Trots det har hon hittills varit mestkänd för sitt vittnesmål mot Wikileaks-grundaren Julian Assange. Den bilden ärdet dags att förändra. Nu arbetar Anna Ardin för att bekämpa näthatet. TEXT TORBJÖRN MESSING FOTO JOEL NILSSON I ÅR KOM Anna Ardins bok, I… Läs mer »

Nu kräver vi en kriskommission

Sveriges sex jämställdhetspolitiska delmål är långt ifrån uppfyllda, trots att det var 15 år sedan de klubbades igenom. Nu kräver Fredrika Bremer-förbundet med vänner en kriskommission – och ett sjunde delmål. TEXT LISA STEVIK EN HEARING i riksdagen i november i år krävde Fredrika Bremer-förbundet tillsammans med en rad andra organisationer en kriskommission, som svarar… Läs mer »

Därför är kvinnor mest utsatta i klimatkrisen

Efter FN:s senaste klimatkonferens COP26 i Glasgow i november 2021 slås det återigen fast – kvinnor drabbas i högre utsträckning än män av klimatförändringar. TEXT ELLEN AGHED LUTERKORT FOTO PAUL AND’A KVINNOR OCH BARN utgör majoriteten av den fattigaste delen av jordens befolkning, som ofta lever i låginkomstländer och livnär sig på jordbruk. Det gör… Läs mer »

Om alternativa feminister

TEXT CAMILLA WAGNER ”MEN FREDRIKA BREMER-förbundet är väl ändå inte ett feministisk förbund?” Frågan som har så många bottnar och politiska fasetter ställs retoriskt. Återigen höjs antifeministiska röster i samhällsdebatten med argument om att feminismen nu har gått för långt.  ATT VILJA TA avstånd från feminism kan ha många skäl. Det kan förstås vara så… Läs mer »

En kvinnlig pionjär

Karolina Widerström var läkare och flitig samhällsdebattör som brann bland mycket annat för rösträtten, sexualupplysning, ledigare kläder för kvinnor, utbildning och barns hälsa och rättigheter. TEXT LISA STEVIK FOTO Helsingborgs stadslexikon Karolina Widerström var inte bara den första kvinnliga svenska läkaren och kirurgen, hon var även en av Fredrika Bremer-förbudets tidiga ordföranden. I boken En… Läs mer »