5. Föräldraskap på olika adresser

Föräldraskap på olika adresser kräver en hel del samarbete. Trots att vi inte lever tillsammans måste vi fortfarande fatta gemensamma beslut om var våra barn ska bo, deras fritidsaktiviteter och deras utgifter. Tillsammans med Niklas Löfgren, familje-ekonomisk talesperson på försäkringskassan och advokaten Rebecca Lagh reder vi ut vad ni som föräldrar behöver samarbeta kring och vad det finns för hjälp att få.

Familjer ser ut på olika sätt och barn växer upp i olika familjekonstellationer. I Livslång ekonomi kommer vi fördjupa oss i delat föräldraskap antingen med någon som bor på samma adress som en själv eller när föräldraskapet sker på olika adresser.

Vid våld, missbruk, allvarlig psykisk ohälsa och djupgående samarbetsproblem kan en vårdnadstvist vara nödvändig. Kontakta polisen eller din lokala kvinnojour för stöd och hjälp om du utsätts för våld.

Fördjupningsmaterial

Källor

SCB, 215 000 barn har en bonusförälder, 2021-03-09, https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2021/215-000-barn-har-en-bonusforalder/ (hämtad 13-06-2021)

Länsförsäkringar, Barn till ensamstående mammor kan få det tufft, 2018-11-07, https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/barn-till-ensamstaende-mammor-kan-fa-det-tufft,c2666433 (hämtad 13-06-2021)

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, Uppdrag om stärkt samverkan i familjerättsliga ärenden, 2021, (hämtad 13-06-2021)