1. Kunskap – steg ett mot ekonomisk egenmakt

Steg ett på vägen mot ekonomisk jämställdhet är att förstå problemet. Kvinnor har högre utbildningsnivå än män. Trots det har kvinnor lägre lön, lägre inkomst och lägre pension än män i Sverige idag. I genomsnitt är kvinnors disponibla inkomst 20 procent lägre än mäns. 

I första avsnittet i utbildningsserien Livslång Ekonomi reder vi ut viktiga begrepp för din privatekonomi och försöker svara på frågan varför kvinnor i Sverige idag fortfarande har en sämre ekonomi än män.

Till vår hjälp har vi Agneta Stark, som har arbetat med feministisk ekonomi i 40 år. Agneta förklarar hur den strukturella ojämställdheten, det vill säga den ojämställdhet som finns i samhället idag där män som grupp har mer makt än kvinnor, gör att kvinnor drivs till att fatta beslut som påverkar deras livslånga ekonomi negativt. Vi möter också sparekonomen och författaren Shoka Åhrman som guidar oss mot en medveten ekonomi – som gör att vi vågar drömma stort.

Kontrollerar någon annan din ekonomi eller pressar någon dig till ekonomiska beslut? Då kan du vara utsatt för ekonomiskt våld. Kontakta polisen eller din lokala kvinnojour för stöd och hjälp.

Fördjupningmaterial

Källor

Prop. 2020/21:1 Bilaga 4