8. Ekonomisk egenmakt – det är aldrig försent

Ekonomisk egenmakt ökar din makt över ditt liv, din handlingskraft och ger dig möjlighet att bestämma över din framtid. Det ger dig också trygghet om du plötsligt står inför en ny livssituation.  Som tur är så är det aldrig för sent att ta makten över din ekonomi! I avsnittet Ekonomisk egenmakt – det är aldrig försent, guidar sparekonomen Shoka Åhrman oss i hur vi snabbt kan ta steg för att återfå kontrollen över vår ekonomi och hur vi ska våga ta hjälp av personer i vår närhet.

Kontrollerar någon annan din ekonomi eller pressar någon dig till ekonomiska beslut? Då kan du vara utsatt för ekonomiskt våld. Kontakta polisen eller din lokala kvinnojour för stöd och hjälp.

Fördjupningsmaterial

Källor

Folkhälsomyndigheten, Låg ekonomisk standard, vuxna, 2021-01-20, https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/tolkad-rapportering/folkhalsans-utveckling/resultat/livsvillkor/lag-ekonomisk-standard-vuxna/ (hämtad 13-06-2021) 

Speqta Låneguiden, Stora ränteskillnader mellan män och kvinnor som lånar pengar, 2020-03-09, https://news.cision.com/se/speqta-laneguiden/r/stora-ranteskillnader-mellan-man-och-kvinnor-som-lanar-pengar,c3055445 (hämtad 13-06-2021)