7. Säkra din försörjning – bygg ditt skyddsnät

Även om lönen är grunden för mångas ekonomi så kan vi alla hamna i livssituationer då vi inte får samma lönenivå som tidigare eller kanske inte någon lön alls – till exempel vid sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet. Då är det viktigt att ha tänkt efter före kring sin ekonomi. Lyckligtvis krävs det relativt få anpassningar av din vardag för att förbereda dig för ett liv utan lön. I avsnittet Säkra din försörjning – bygg ditt skyddsnät, får vi hjälp av Gunilla Krieg, ombudsman på Unionen och sparekonom Shoka Åhrman med hur du kan trygga din ekonomi både idag och inför framtiden.

Fördjupningsmaterial

Källor

Pensionsmyndigheten, Kvinnors pension lägre än männens, nu och i framtiden, 2021-03-08, hämtad 13-06-2021)

*27 % av alla över 85 år gamla lever med låg ekonomisk standard. Folkhälsomyndigheten, Låg ekonomisk standard, vuxna, 2021-01-20 (hämtad 13-06-2021)

IFAU, Vet vi varför sjukskrivningstalen varierar? (hämtad 13-06-2021)