3. När relationen tar slut – så klarar du ekonomin

När det kommer till juridik och ekonomi så tar alla relationer slut antingen i form av en separation, skilsmässa eller dödsfall. I början av en relation kan det här vara saker man inte ens vill tänka på men det är då det är som enklast att lägga grunden för en jämställd relation. I avsnittet När relationen tar slut – så klarar du ekonomin, förklarar advokaten Rebecca Lagh vad som egentligen tillhör vem den dagen förhållandet tar slut och vad skillnaderna är mellan att vara sambo eller att vara gift.

Kontrollerar någon annan din ekonomi eller pressar någon dig till ekonomiska beslut? Då kan du vara utsatt för ekonomiskt våld. Kontakta polisen eller din lokala kvinnojour för stöd och hjälp.

Fördjupningsmaterial

Källor

Sveriges Kvinnolobby, Kvinnor i Sverige 2021. En granskning av hur Sverige lever upp till Kvinnokonventionen, 2021, https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2021/03/KVINNOR-I-SVERIGE-2021_webb.pdf (hämtad 13-06-2021) 

SBAB, Kvinnor har fortfarande inte råd att separera, 2020-03-02, https://www.mynewsdesk.com/se/sbab/pressreleases/kvinnor-har-fortfarande-inte-raad-att-separera-2977693 (hämtad 13-06-2021) 

Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Ny Sifoundersökning visar: Fyra av tio kvinnor har inte råd att bo kvar vid en separation, 2021-03-09 https://via.tt.se/pressmeddelande/ny-sifoundersokning-visar-fyra-av-tio-kvinnor-har-inte-rad-att-bo-kvar-vid-en-separation?publisherId=3235722&releaseId=3294831  (hämtad 13-06-2021)