4. Rollfördelning i föräldraskapet – så påverkar det ekonomin

Jämställt föräldraskap är en stor utmaning. Trots att vi haft ett föräldraförsäkringssystem för ett jämställt ansvar om barn sedan 1974 så tar män fortfarande ut mindre föräldraledighet än kvinnor. I avsnittet Rollfördelning i föräldraskapet – så påverkar det ekonomin, möter vi Niklas Löfgren, familje-ekonomisk talesperson på försäkringskassan och advokaten Rebecca Lagh som förklarar varför vi ska sträva efter ett jämställt föräldraskap och hur vi kan uppnå det.

Familjer ser ut på olika sätt och barn växer upp i olika familjekonstellationer. I Livslång ekonomi kommer vi fördjupa oss i delat föräldraskap antingen med någon som bor på samma adress som en själv eller när föräldraskapet sker på olika adresser.

Fördjupningsmaterial

Källor

Sveriges Kvinnolobby, Föräldraledig? – mer än en köksbordsfråga, 2019, https://sverigeskvinnolobby.se/wp-content/uploads/2019/10/Foraldraledig_webb_191918.pdf (hämtad 13-06-2021)

Sveriges Kvinnolobby, FAQ om Lön hela dagen, https://sverigeskvinnolobby.se/faq-om-lon-hela-dagen/ (hämtad 13-06-2021)

IFAU, Forskning om kvinnor och män på arbetsmarknaden, https://www.ifau.se/Press/Forskningssammanfattningar/kvinnor-och-man-pa-arbetsmarknaden/ (hämtad 13-06-2021)

SCB, Obetalt arbete, 2019-12-17, https://www.scb.se/hitta-statistik/temaomraden/jamstalldhet/jamn-fordelning-av-det-obetalda-hem–och-omsorgsarbetet/obetalt-arbete/ (hämtad 13-06-2021)