Våra kretsar – jämställdhet på lokalplan

Om du bor utanför de stora städerna är det en lokal krets eller ett nätverk som du kan engagera dig i. Det finns 14 stycken runt om i landet. Finns det varken krets eller nätverk där du bor? Det är inga problem att starta upp! Vi hjälper dig.