Starta nytt!

Fredrika Bremer-förbundet är en jämställdhetsorganisation var engagemang spänner över alla jämställdhetspolitiska frågor. Vill du starta upp en lokal förening /krets kring någon eller flera jämställdhetsfrågor på din ort? Kontakta oss!

Engagemang växer och tar fart när man är tillsammans. Så var det för 100 år sedan när rösträtten var i hamn och alla de som varit engagerade i rösträttsrörelsen förstod att kampen för jämställdhet ännu inte var vunnen på alla plan.

  1. Samla några vänner intresserade av jämställdhetsfrågor på din ort.
  2. Ta en kontakt med Fredrika Bremer-förbundets kansli så ses vi för ett digitalt möte lär känna varandra.
  3. Om tycke uppstår startar ni upp en lokal förening på orten som sedan ansöker om att upptas som lokal krets i Fredrika Bremer-förbundet.
  4. Fredrika Bremer-förbundets styrelse fattar beslut i ärendet och förhoppningsvis har vi ytterligare en ort där kampen för jämställställdhet på livets alla områden får sig en skjuts!

Kontakt

Vill du/ni starta en ny krets på din lokala ort? Kontakta oss på kansliet på kansli@fredrikabremer.se så berättar vi mer!