Linköpingskretsen

Man söker sig till Fredrika Bremer-förbundet för att man har ett intresse för jämställdhetsfrågor. I Linköpingskretsen delar vi det gemensamma intresset och det ger en gemenskap. Vi ser att Fredrika Bremer-förbundet fortfarande har en viktig uppgift som granskare i viktiga samhällsfrågor. Det kan gälla jämställdhetsfrågor t.ex. i massmedia, samhällsplanering och familjepolitik.

Vi tycker det är viktigt att vi har trevligt när vi är tillsammans och att arbeta för jämställdhet ger oss stimulans. Vi anordnar kulturella evenemang och bjuder in intressanta föreläsare. Genom att tillsammans lära oss mera om hur kvinnor haft det förr och hur kvinnans situation är idag ökar vi vår kunskap i jämställdhetsfrågor.

Kretsen har funnits i 110 år och är en av de äldsta i landet!

Kontakt Linköpingskretsen

Ordförande: Margaretha Aronsson
margaretha.aronson@hotmail.se
0709-14 95 72

Facebook: Fredrika Bremer Linköping | Facebook