Karlstadkretsen

Fredrika Bremer-förbundets krets i Karlstad bildades 1923 och har varit oavbrutet verksam sedan dess. Idag har vi närmare 50 medlemmar. När de svenska kvinnorna fick rösträtt 1921 flyttade många av de rösträttskämpande kvinnorna sitt engagemang till FBF, som ju hade frågorna om jämställdhet och utbildning för flickor och unga kvinnor högt på sin agenda.

Kretsen anordnar omkring åtta sammankomster per år för sina medlemmar och andra intresserade. Programmen har tagit upp exempelvis ”Jämställdheten i Karlstad” med jämställdhetsutvecklare Solveig Gard. ”En kvinnlig konstnärs livsöde” utställning på Rackstadsmuséet. PH Magnusson ”Hur läkare, filosofer o kyrkan sett på kvinnor under 2000 år”. ”Kerstin Thorvall. Uppror i skärt och svart” av Beata Arnborg. Solveig Ternström :” Kvinna i partipolitiken”.

I samband med föreläsningarna avslutas kvällen med supé till allas glädje och trivsel.

Kontakt Karlstadkretsen

Ordförande: Monica Nordenström nås på: mon47nor@gmail.com, eller nummer: 0736 267115.