Båstadkretsen

Kretsen bildades 1921 och var mycket aktiv med att samla in pengar för olika ändamål, bl a till böcker, som blev stommen till Båstads första bibliotek.

Fredrika Bremer-förbundets krets i Båstad bildades redan den 2 november 1921 och anordnar idag aktiviteter vid 8-10 tillfällen per år.

Kretsen arbetar liksom förbundet för jämställdhet med samma möjligheter, rättigheter och samma skyldigheter i hem, yrkesliv och samhälle. Genom att ordna föredrag, samtal och diskussioner samt uppmärksamma återkommande händelser som internationella kvinnodagen och ”Lön hela dagen” arbetar vi för att erbjuda möjlighet till möten, kunskapsinhämtning och ett gemensamt arbete för ökad jämställdhet. Kretsen tilldelar varje år en av avgångseleverna på Apelrydsskolan ett bokpremium.

Båstadkretsen och kretsarna i Landskrona och Malmö bildar tillsammans Södra kretsarna och har erfarenhetsutbyte samt diskussion och ställningstagande i gemensamma frågor.

All information om kommande aktiviteter annonseras på denna sida, på Facebook och via mail till kretsens medlemmar. Informationen anslås även på kommunens alla bibliotek samt i kommunens kulturkalender. Vi ser gärna att fler medlemmar aktiverar sig och deltar i kretsens arbete. Kontakta oss gärna om du har tankar och idéer!

Kontakt Båstadkretsen

Ordförande: Jessica Arvidsson, bastad@fredrikabremer.se
Fredrika Bremer Båstad | Facebook