Gotlandskretsen

Fredrika Bremer-förbundets allra nyaste tillskott är Gotlandkretsen som bildades formellt i september 2021.

Nu finns vi åter på Gotland och hoppas du vill vara med och bidra till jämställdhetsarbetet, i ditt eget närområde och samhället i stort. Gotlandskretsen blir vad vi gör den till. De frågor vi inledningsvis vill arbeta för är

* Jämställda och kompetenta styrelser
* Mäns våld mot kvinnor och
* Jämställd ekonomi.

Vad brinner du för? Kom med i Fredrika Bremer-förbundet och var med och påverka samhället!

Kontakt Gotlandskretsen

Epost: gotland@fredrikabremer.se