Göteborgskretsen

 

 

Göteborgskretsen erbjuder olika aktiviteter som bidrar till mer kunskap kring ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Vårt fokus ligger helt i linje med Fredrika Bremer-förbundets anda men med en ytterligare fördjupning på följande områden: 

  • Fler kvinnor där makten finns!
  • Fler män där barnen finns!
  • Jämställda löner och pensioner!
  • Rätt att bestämma över sin egen kropp

Vill du ha ytterligare information om vår verksamhet eller specifika delar av den? Har du tips eller tankar kring något som du anser kretsen borde ta del av? Hör av dig till oss! 

Kontakt Göteborgskretsen

E-post: goteborg@fredrikabremer.se
Ordförande: Yvonne Pokropek
Fredrika Bremer Göteborg | Facebook