Stand Up Against Street Harassment

Stand Up Against Street Harassment är ett globalt projekt mot sexuella trakasserier. Under 2024 kommer Fredrika Bremer-förbundet att utbildas och utbilda i Stand Ups metod för att motarbeta sexuella trakasserier.

Under 2024 kommer Fredrika Bremer-förbundet utbilda 600 personer i civilkurage mot sexuella trakasserier. Utbildningen passar för gymnasieklasser, arbetsgrupper och föreningar. Om ni är intresserade av en utbildning i Stand Up Against Street Harassment kan ni skicka en förfrågan. *

Fredrika Bremer-förbundet medverkar i projektet Stand Up Against Street Harassment. Stand Up är ett utbildningsprojekt för att förebygga trakasserier i det offentliga rummet och skapa säkra, inkluderande samhällen för alla. Projektet är skapat av L’Oréal Paris och organisationen Right To Be.

När vi ser någon ramla, eller tappa något på en offentlig plats, hjälper vi omedvetet till. Varför har vi inte samma reaktion när vi ser någon bli trakasserad? Vi vill alla göra något åt det, men vet inte hur. Eller ännu värre, vi tänker att det ”inte är så allvarligt”. Att inte veta vad trakasserier i det offentliga rummet är och vad man ska göra begränsar vår förmåga att agera när vi ser det hända, vilket även minskar tryggheten hos de kvinnor och män som utsätts för trakasserierna. Statistik visar att 79% av de som blivit utsatta för trakasserier tycker att det hjälper när någon ingriper, men bara 25% uppger att det faktiskt är någon som ingripit. 

Målet med Stand Up Against Street Harassment  är att utbilda sammanlagt 1 500 000 människor globalt och på det sättet skapa en kultur där trakasserier ses som ett oacceptabelt beteende. Fredrika Bremer-förbundet är därför stolta över att kunna erbjuda utbildningar i Stand Up Against Street Harassment. 

*Föreläsningarna är kostnadsfria men kunden står för eventuella rese- och boendekostnader