Arkiv: Hertha

Artiklar från tidningen Hertha

Gruppens mänskliga rätt – till både gräl och gemenskap

Vilket ansvar har jag för min syn på andra kvinnor? Hade jag fått den frågan för några år sedan hade jag varken velat eller kunnat svara. Nu undrar jag varför jag skulle haft så svårt att anta utmaningen frågan utgjorde, och varför den inte diskuteras mer i samhället. Inklusive den feministiska rörelsen. Framför allt hade… Läs mer »

Framsteg och motgångar – abortfrågan i två länder

De vinningar som gjorts när det gäller kvinnors rättigheter i olika delar av världen kan aldrig tas för givet. I Polen är aborträtten starkt hotad, trots att man varit ett av Europas mest liberala länder i frågan. Samtidigt görs framsteg på andra håll i världen: Argentina legaliserade i vintras abort som det fjärde landet i… Läs mer »

Den ofrivilliga specialisten

Man kunde tänka sig att en av Sveriges mest välrenommerade amerikaexperten känner lite extra starkt för USA. Men icke. Frida Stranne är forskaren som tycker att svenskar är osunt besatta av amerikansk politik – och som knappt kan se ett samhällsprogram på tv längre på grund av hur olika kvinnliga och manliga forskare behandlas TEXT… Läs mer »

Istanbulkonventionen i Sverige – hur går arbetet på hemmaplan?

Sverige sticker på många sätt ut i världen när det gäller lagstiftning kring jämställdhet och kvinnors rätt. Men i den första granskningen av hur väl Istanbulkonventionen efterlevs fanns en rad påpekanden. Få kom som en överraskning för dem som jobbar med våldsutsatta kvinnor och deras förövare. Olga Persson, ordförande för Unizon, ser att årens uppblossade… Läs mer »

”Sophie Sagers kamp är fortfarande aktuell”

I ÅR ÄR DET etthundra år sedan svenska kvinnor vann rösträttskampen – rätten att rösta i demokratiska val. Men kvinnors kamp att bli hörda och tagna på allvar har pågått längre än så. För över hundrafemtio år sedan kämpade en ung kvinna, Sophie Sager, för rätten att höja sin röst och vittna. Sophie Sager kom… Läs mer »

Pandemi och jämställdhet – tre röster om skolan

I höst ska Sveriges elever tillbaka till skolbänkarna igen, efter många månader med hel eller delvis distansundervisning. Hur har pandemiåret påverkat jämställdheten i skolan, och hur ser det ute generellt på den punkten? Hertha samlade tre röster från skolans värld. Maria Rudling ”Flickor som allmänt är högpresterande kan man tydligt se har haft det supertufft”… Läs mer »

Fogelstad lever på nytt

En plats för breda samtal och ideologi, med rötter djupt i kvinnorörelsens historia. Det är visionen för huset som en gång inhyste den kvinnliga medborgarskolan och som nu lever upp igen. Men först ska taket lagas. TEXT CAMILLA WAGNER ”Min visionär attFogelstadska bli enplats förbildning,förkovranoch mod.” När jag kom till Fogelstad var jag ingenting. När… Läs mer »

HUNDRA ÅR EFTER RÖSTRÄTTEN STÅR KVINNORS RÄTT ÅTERIGEN PÅ SPEL- KRÖNIKA AV HELLE KLEIN

I Polen har vi sett stora demonstrationer mot den politiska ledningens försök att förbjuda kvinnors rätt till abort. Kvinno-organisationer går hand i hand med människorättsorganisationer, HBTQ-rörelse och demokratikämpar medan högerextremister piskar upp unkna opinioner som den alltmer auktoritära regimen lyssnar på. Återigen står slaget om kvinnors rätt och återigen handlar det om demokratins framtid. I… Läs mer »

ENGÅNGSBINDAN SKRIVS IN I HISTORIEN

Genom femtio olika föremål beskriver historikern Karin Carlsson svenska kvinnors historia under 1900-talet i sin nya bok Kvinnosaker. Här har byxkjolen, engångsbindan och cykeln en viktig historisk plats – men även Hertha finns med på ett hörn. Varför har du skrivit den här boken? – Ända sedan 70-talet, då kvinnohistoria började växa fram, har det… Läs mer »

Konservativa krafter hotar kampen för jämställdhet

Motståndarna till kvinnors rösträtt hävdade att kvinnor inte var smarta nog eller tillräckligt intresserade av viktiga och betydelsefulla samhällsfrågor. Men vi vet att det fanns både kompetens, engagemang och intresse. Det är tydligt när man läser S-kvinnors tidning Morgonbris, som funnits sedan 1904, liksom politiska program och protokoll från kongresser. I DET FÖRSTA VALET 1921… Läs mer »